Organisatie ontwikkeling

Organisatieverandering

Organisatieveranderingen zijn continuprocessen en worden altijd in gang gezet door externe factoren. Op strategisch niveau worden doelen gesteld en termijnen vastgelegd. Dit heeft direct consequenties voor de bedrijfsvoering, organisatieprocessen en het Human Capital. Essentieel bij organisatieverandering is procesgericht werken en de gestelde organisatiedoelen niet als middel heiligen. Binnen onze dienstverlening richten wij ons op de inhoud, de context en het proces van verandering.

Op het gebied van organisatieverandering hebben wij expertise op het gebied van:

 • Ontwikkeling en implementatie van visie en strategie
 • Organisatieculturen
 • Begeleiding bij reorganisatie en fusieprocessen 
 • Interim-management 
 • Procesanalyse

 

Personeelsbeleid /ontwikkeling

Personeelsbeleid is gericht op het bereiken van een optimale personeelsbezetting. Waar het in essentie om gaat is het wegnemen van de discrepantie tussen de mens, functie en organisatiedoelen. De diensten die Janvennegoorofhesselink op strategisch niveau aanbiedt, zijn gericht op ontwikkeling van integraal personeelsmanagement.

 • Ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden
 • Implementeren van competentiemanagement
 • Employability vraagstukken
 • Ondersteunen van medezeggenschapsraad en ondernemingsraad (OR)

Daarnaast kunnen wij u begeleiden op het gebied van loopbaanmanagement: Loopbaanmangement is gericht op de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

 

Loopbaanmanagement

Goed en gekwalificeerd personeel is een must voor iedere organisatie. Het is dan ook van belang aandacht te besteden aan het binden en boeien van medewerkers om hiermee het behoud van kennis binnen organisaties te stimuleren. Tegenwoordig zijn medewerkers mondiger en hebben verwachtingen. Zij vragen zich niet alleen meer af wat zij kunnen betekenen voor een organisatie, maar kijken ook naar wat een organisatie te bieden heeft. Onderzoek wijst uit dat doorgroeimogelijkheden, ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en cultuur belangrijke peilers zijn.

Op het gebied van loopbaanmanagement kunnen wij u ondersteunen met onder meer de volgende diensten: 

 • Selectie & Assessment
 • Coaching 
 • Outplacement