LiTra trainingen

LiTra staat voor Information Technology Infrastructure Library en is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van een ICT organisatie. De trainingen die ontwikkeld zijn behelzen slechts een tweetal sets uit de library en hebben als primaire doel de kwaliteit van de dienstverlening (Service Management) te structureren en te verbeteren. Service Management bestaat uit de sets Service Delivery en Service Support, ofwel het leveren van diensten en het ondersteunen van diensten.

Uitgangspunt is dat bij het leveren van diensten afspraken (leveringsvoorwaarden) worden gemaakt over:

 • De kosten: Financial Management for IT Services
 • De beschikbaarheid: Availability Management
 • De benodigde capaciteit: Capacity Management
 • De eventuele continuïteitsplannen: IT Service Continuity Management
 • De beveiliging: Security

 

En dat deze afspraken worden ondersteund door:

 • Het afhandelen van vragen en klachten: Service Desk
 • Het herstellen van verstoringen: Incident Management
 • Het voorkomen van herhalingen van verstoringen: Problem Management
 • Het beheren van wijzigingen: Change Management
 • Het distribueren van hard/software bij wijzigingen: Release Management
 • Het inventariseren van alle middelen: Configuration Management

 

En dat deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst (SLA) en worden beheerd in de praktijk door: 

 • Service Level Management