KING4™ trainingen

KING4 is een projectmanagement methode geschikt voor alle type projecten. De methode is procesgebaseerd. De processen richten zich op het beheerst en gecontroleerd doorlopen van een project, van de voorbereiding tot en met het sluiten van een project. Het doel van een KING4 project is het realiseren van producten waarvan de effecten toevallen aan de zakelijke rechtvaardiging (Business Case) van een project.

 

Belangrijkste elementen van KING4™

  • De methode is gericht op een zakelijke rechtvaardiging vanuit de staande organisatie voor zowel de kosten (tijd, budget, resources) van het project als de kosten voor het gebruik, onderhoud en beheer van de resultaten van het project.
  • De methode heeft een gedefinieerde organisatiestructuur voor het projectmanagement team.
  • De methode kent een op producten gebaseerde benadering van planning.
  • De methode legt de nadruk op de onderverdeling van het project in beheersbare en controleerbare fasen, gebaseerd op beslismomenten.
  • De methode is flexibel en kan in elk soort omgeving gebruikt worden voor elk type project.

 

Opleidingsadvies

Voor deelnemers die gebaat zijn bij certificering op het gebied van KING4™ adviseren wij onderstaand opleidingstraject.

Deelnemers die slechts kennis willen maken met de KING4™ methodiek en niet op willen gaan voor de KING4™ examens kunnen zowel de KING4™ foundation als de KING4™ practitioner volgen.

 

KING4™ Assessment

Voor al onze cursisten hebben wij een digitaal assessment ter beschikken. In dit assessment kunt u oefenen met examenvragen en zien hoe u scoort op het foundation examen. KLIK op de button en volg de aanwijzingen.