Individuele begeleiding

Onze begeleidingstrajecten

Coaching

Training is niet altijd het juiste instrument in de ontwikkeling van uw medewerkers. Sommige thema’ s vragen een meer persoonsgerichte aanpak. Individuele coaching kan uw medewerkers helpen lastige uitdagingen aan te gaan en tot een succes te maken. Coaching kan ook worden ingezet bij het voorkomen en oplossen van problemen, die uw medewerker belemmeren optimaal te functioneren. Daarnaast kan de coaching zich richten op de verdieping van meer algemene communicatie en managementvaardigheden. Meer informatie...

Outplacement

Gedwongen afscheid moeten nemen van een functie is geen schande maar vaak een logisch gevolg van veranderingsprocessen binnen organisaties. Hoewel de ervaring pijnlijk kan zijn, is de weg naar een nieuw doel uitdagend en leerzaam. U gaat op zoek naar een functie die u past, werkt vanuit uw talenten en neemt verantwoordelijkheid voor uw eigen loopbaan. Uw adviseur van Janvennegoorofhesselink begeleidt u gedurende het hele traject.

Selectie en Assessment

Om binnen een organisatie een goed aannamebeleid vorm te geven, is het belangrijk gebruik te maken van de juiste selectiemethoden (interview, brief, psychologische test, praktijktest, etc.). Onder assessment wordt het geheel aan middelen verstaan wat men in kan zetten om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van een kandidaat. Naast kennis worden hier specifieke vaardigheden en competenties getest. Dit kan door middel van taak –en functiesimulaties, daarnaast kunnen ook persoonlijkheids- en capaciteitentests deel uit maken van het onderzoek.

 

Onze werkwijze

Intakegesprek

Naar aanleiding van een aanvraag van u als opdrachtgever vindt er een intakegesprek plaats met de cliënt. In een intakegesprek bespreken we de vraag van de cliënt en kijken naar de mogelijke aanpak.

Offerte

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een offerte aangeboden met daarin: 

 • Probleemverheldering, doelstelling geformuleerd door de cliënt.
 • Aantal sessies en tijdsduur.
 • Een stappenplan. 
 • De kosten

Traject

Een coachingstraject bestaat uit een aantal sessies van anderhalf uur. In veel gevallen ligt een traject tussen de 5 en 10 sessies. Er wordt gestart met gesprekken om de 14 dagen, later kan er overgegaan worden tot maandelijkse gesprekken. Een coachingstraject bestaat uit verschillende fasen:

- Analysefase: Deze fase is gericht op: inventarisatie van de hulpvraag, wensen, mogelijkheden van cliënt in de leef- en werksituatie. 

- Inzichtfase: Door interpreteren, confronteren en verbanden leggen zullen er nieuwe perspectieven met keuzemogelijkheden voor cliënt ontstaan. 

- Implementatiefase: Deze fase is gericht op het in praktijk brengen van verworven inzichten en gemaakte keuzes.

Evaluatie

Na afloop van het coachingstraject zal er een evaluatie met de opdrachtgever en cliënt plaatsvinden.

Rapportage

Een persoonlijkheidsprofiel, de besproken thema’s, bereikte doelstellingen evenals een stappenplan zullen in een rapportage worden samengevat.

 

Onze visie

Belangrijk voor het welslagen van een begeleidingstraject is de samenwerking tussen cliënt, organisatie en adviseur. Afspraken worden gemaakt, doelen gesteld en verantwoordelijkheden verdeeld. Wij zijn van mening dat een begeleidingstraject moet resulteren in meerwaarde voor zowel cliënt als organisatie.

 

Onze uitgangspunten

In onze begeleidingstrajecten gaan wij uit van de volgende uitgangspunten:

 • Doel van het traject wordt met betrokken partijen vastgesteld en moet haalbaar en realistisch zijn.
 • Wij richten ons op de (kern)kwaliteiten van cliënt.
 • De cliënt heeft zijn eigen waarden, normen en keuzen, en is daar zelf verantwoordelijk voor.
 • De cliënt is regisseur van zijn eigen leven.
 • Er bestaat geen standaard ontwikkelingstraject.
 • De coach is in essentie geen ‘probleemoplosser’.
 • Eerlijkheid en openheid van alle partijen