Scholingsaftrek

Kosten voor scholing als zakelijke kosten aftrekken.

Als u kosten maakt voor scholing van personen die in uw onderneming werkzaam zijn, dan zijn dit zakelijke kosten. Het gaat hier om kosten voor vakcursussen, bedrijfsopleidingen en opleidingen en studies voor een beroep. U kunt dan in aanmerking komen voor scholingsaftrek.

De scholingsaftrek is een bepaald percentage van de kosten die u voor scholing in 2002 maakt. U kunt de scholingsaftrek extra van de winst aftrekken. Als de scholingskosten niet meer bedragen dan EUR 124.000, dan is de aftrek 40% over de eerste EUR 30.000 en 20% over het overige. Zijn de kosten hoger dan EUR 124.000, dan is de aftrek 20%. Er geldt een aanvullende scholingsaftrek van 40% voor personen die in uw onderneming werkzaam zijn en die 40 jaar of ouder zijn. De scholingsaftrek is maximaal EUR 2.390.000.

Zie ook: de brochure Winst uit onderneming of de folder Scholingsaftrek. Deze brochure en folder zijn niet opgenomen op deze website. U kunt ze bestellen bij de BelastingTelefoon voor ondernemers: 0800 - 0443. De BelastingTelefoon is te bereiken op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 22.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Bij samenwerkingsverbanden wordt voor de bepaling van het percentage van de scholingsaftrek gekeken naar de kosten van scholing van het gehele samenwerkingsverband. Daarna wordt aan elk lid van het samenwerkingsverband zijn of haar aandeel toebedeeld.

bron: Belastingdienst

Momenteel is er sprake van een voorstel om de scholingsaftrek voor werknemers van 40 jaar of ouder in 2003 af te schaffen. Informeer bij de belastingdienst of uw accountant naar de aftrekmogelijkheden die op uw situatie van toepassing zijn.